banner
梅特勒 PH电极INLAB EASY

梅特勒 PH电极INLAB EASY

复合 pH 电极,塑料电极杆, 凝胶电解液,S7 螺帽。专为常规的实验室和户外应用设计; 免维护。 免维护 凝胶填充的电极无需对其重新添加电解液,始终随时可用 防溢保湿帽 保湿帽易于使用,自带自紧螺钉锁,保证电极储存清洁安全。 灵活的连接 S7 电极接头非常灵活,能够轻松连接任何仪表

产品详情

梅特勒 PH电极INLAB EASY

简单描述:

复合 pH 电极,塑料电极杆, 凝胶电解液,S7 螺帽。专为常规的实验室和户外应用设计; 免维护。

免维护

凝胶填充的电极无需对其重新添加电解液,始终随时可用防溢保湿帽

保湿帽易于使用,自带自紧螺钉锁,保证电极储存清洁安全。

灵活的连接

S7 电极接头非常灵活,能够轻松连接任何仪表

产品技术测量参数:

测量范围

pH 0–14

温度范围

0 °C – 80 °C

液络部类型

陶瓷

电极杆材料

PSU

传感器类型

复合电极

电极杆长度

120 mm

电极杆直径

12 mm

参数

pH

参比系统

ARGENTHAL™(带Ag+-捕捉阱)

参比电解液

凝胶

玻璃敏感膜

U

膜阻抗(25°C)

< 250 MΩ

智能传感器管理(ISM®)

温度探针

少量维护保养

适用

信号类型

模拟

传感器的特点

机械稳定性

样品量

>= 20 mL

含电缆

适用

仪表连接器

灵活性(可拆卸电缆)

典型样品

软饮料

传感器上的连接器

S7

样品成分

水性

样品一致性

液体; 污泥/泥浆/悬浮液

样品温度

0°-100°C

样品量(uL)

20 mL

物料号 (s)

51343010

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

发送询盘

首页

电话

邮箱

询盘