banner
PX409系列高精度压力传感器

PX409系列高精度压力传感器

0.08% BSL,包括线性度、滞后性及重复性* 广泛的温度补偿范围:-29 ~ 85°C (-20 ~ 185°F)* 含5测量点NIST可溯源校准* 输出:

产品详情

PX409系列高精度压力传感器


* 0.08% BSL,包括线性度、滞后性及重复性

* 广泛的温度补偿范围:-29 ~ 85°C (-20 ~ 185°F)

* 5测量点NIST可溯源校准

* 输出:• mV/V 0 ~ 5 V0 ~ 10 V 4 ~ 20 mA

* 量程为10 in-H2O ~5000 psi


玫瑰OMEGA PX409系列高精度压力传感器产品详情


发送询盘

首页

电话

邮箱

询盘